advocatuurpapieren

ISO 9001 – Consistente kwaliteit van processen en diensten

Als een wereldwijd erkende norm met kwaliteitsmanagementvereisten, is ISO 9001 de maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt tot uiting in alle onderdelen van de processen binnen een organisatie die producten of diensten produceren. Kwaliteitsmanagement stelt een organisatie in staat te weten dat een product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van zowel haar klanten als andere belanghebbenden. Neem bijvoorbeeld de wet. ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt voor continue kwaliteitsverbetering en stelt ons in staat om beter te voldoen aan de behoeften van de klant.

ISO 14001 – Milieumanagement

Duurzaam milieubeheer wordt steeds belangrijker door strengere milieuregelgeving en strengere eisen. De internationale norm ISO 14001 definieert de eisen voor milieumanagementsystemen. Met ISO 14001-certificering heeft u de mogelijkheid om een ​​krachtig statement te maken en uw inzet voor verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen te onderstrepen.

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Deze norm beschrijft hoe met informatiebeveiliging kan worden omgegaan met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie te waarborgen. Onze ISO/IEC 27001-certificering is een bewijs van de veiligheid van onze processen en de kwaliteit die we bieden. U mag dan ook van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met bedrijfsgegevens en deze verantwoord verwerken en opslaan in onze informatiesystemen. Daarnaast zijn we continu bezig met het optimaliseren van onze processen en procedures.

hci data mobiel green

ISO 20000-1 – IT Service Management

Wij bieden ITSM-certificeringsdiensten volgens de internationaal erkende norm voor het meten van IT-kwaliteit, ISO 20000-1. Het identificeert niet alleen ITSM-doelen, maar bepaalt ook belangrijke segmenten zoals klanttevredenheid, beschikbaarheid van IT-services en IT-beveiligingsmaatregelen en -mogelijkheden. ISO 20000-1 vereist consistente monitoring van belangrijke segmenten en continue verbetering van gerelateerde ITSM-processen.

NEN 7510 – Privacywaarborg

 

Onze diensten voldoen aan de NEN 7510 norm, waardoor iedereen verzekerd is van een professionele omgang met informatiebeveiliging. NEN 7510 is een norm specifiek gericht op organisaties die te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie (medische instellingen en hun dienstverleners). Naast ISO 27001 worden de beheersmaatregelen beschreven in NEN 7510 (en soms verplicht) beschreven. Dit geldt niet alleen voor gegevens die binnen een zorginstelling worden verwerkt, maar ook voor informatie die wordt uitgewisseld tussen zorginstellingen (zoals tussen een huisarts en een ziekenhuis) of tussen een zorginstelling en een zorgaanbieder. Kortom, elke organisatie die in aanraking kan komen met persoonlijke gezondheidsinformatie.

VCA* – Veiligheid, Gezondheid en Milieu

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Bij PCI werken we veilig en doen we er alles aan om incidenten te voorkomen. Medewerkers moeten aantonen dat ze zich bewust zijn van de risico’s die aan hun werk zijn verbonden en al het mogelijke doen om ongevallen en schade te voorkomen. Het VCA-certificaat is een onafhankelijk certificaat dat certificeert dat PCI voldoet aan alle arbeidsgerelateerde veiligheidseisen en voldoet aan de belangrijkste milieu- en gezondheidsvoorschriften (Arbo).

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijfformulier nieuwsbrief PCI

Ik ben geïnteresseerd in*

"*" geeft vereiste velden aan

Hoe laat wilt u gebeld worden?
U kunt meerdere tijdslots aangeven.

Contact opnemen
Voorwaarden*
Op de hoogte