Altijd inzicht in het veiligheidsniveau van je IT-infrastructuur & devices.

Heb jij zicht op het veiligheidsniveau van de IT-omgeving van jouw organisatie? Met de ransomware en phishingmails die tegenwoordig op jouw organisatie afkomen, is het belangrijk om te controleren hoe stevig jouw cyberweerbaarheid is. Cybercriminelen zitten namelijk nooit stil en zijn altijd op zoek naar nieuwe zwakheden in IT-systemen.

PCI IT 6

Compliance & certificering

Zijn de richtlijnen binnen jouw organisatie geënt op Industry Best Practices of ben je bijvoorbeeld NEN- of ISO-gecertificeerd? De inzichten, het rapport en de adviezen uit de periodieke check helpen jou aan belangrijke informatie voor de gestelde eisen van jouw cybersecurity-programma. Daarnaast weet je meteen welke stappen je moet zetten om compliant te zijn.

Krijg meer inzicht

Security-check

Om te helpen met dit inzicht ontwikkelde PCI Security Insights. Een security-check waarmee je actueel inzicht krijgt in mogelijke cyberrisico’s, ziet welke security-maatregelen direct moeten worden genomen en welke om verbetering vragen.

Krijg inzicht in de kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur. De methodiek die wij toepassen richt zich initieel op hardening, patching, antivirus en autorisatie, om zo cybercriminelen een stap voor te blijven.

Feiten en voordelen

  • Periodieke scan: rapport + advies.
  • Vergelijking met de gewenste situatie.
  • Benchmark: toetsing aan internationaal aanvaarde controls en standaarden.
  • Inzicht maatregelen op het gebied van hardening, patching, antivirus en autorisaties.
  • Bijtijds bijsturen als dat nodig is.
  • Altijd service & support.
hci data mobiel green

Strategie, risico en Insights Analyse

Verkregen inzichten uit de periodieke scan creëert bewustwording bij bestuurders en directie. Wanneer Cybersecurity op de agenda staat en er budget beschikbaar is om te bouwen aan de cyberweerbaarheid van de organisatie, biedt Security Insights fundament.

Binnen de IT-omgeving wordt een assessment-tool geplaatst die de volledige omgeving periodiek analyseert. De uitkomsten van deze analyses worden gemeten aan en vergeleken met de Industry Best Practices-standaarden, baselines en normenkaders.

Resultaat

Met een heldere rapportage heb je direct inzicht en controle over cyberweerbaarheid. Aangevuld met technische experts van PCI word je geholpen met een sterke en veilige IT-omgeving.

Customer Service

Waar kunnen we je helpen?

Customer Service Klantenservice

Meer inzicht krijgen in jouw securitybeleid?

"*" geeft vereiste velden aan

Op de hoogte
Contact opnemen
Voorwaarden*

Inschrijfformulier nieuwsbrief PCI

Ik ben geïnteresseerd in:(Vereist)
Op de hoogte
Contact opnemen
Voorwaarden(Vereist)

"*" geeft vereiste velden aan

Op de hoogte
Contact opnemen
Voorwaarden*